Lainsäädäntö ilmastoinnista

Työturvallisuuslaki  23.8.2002/738

                           

                                 33§

Työpaikalla tulee olla riittävästi kelvollista hengitysilmaa.

Työpaikan ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokas ja

tarkoituksenmukainen.

 

                                 37§

Työpaikalla, jossa esintyy epäpuhtauksia, kuten pölyä, savua,

kaasua tai höyryä työntekijää vahingoittavassa tai häiritsevässä

määrin, on niiden levittäminen mahdollisuuksien mukaan

estettävä eritämällä epäpuhtauden lähde tai sijoittamalla se

suljettuun tilaan tai laitteeseen.

Ilman epäpuhtaudet on riittävässä määrin koottava ja poistettava

tarkoituksenmukaisesti ilmanvaihdon avulla.